MD va BMIlarni o‘xshashlikka tekshirishning axborot modeli