Teg: arab xalifaligi

Arab xalifaligining tarixiy kutubxonalari

7- asrda muqaddas Islom dini vujudga kelgan zamin Arab diyorida buyuk imperiya «Arab xalifaligi» nomi bilan mashxur bo’lgan davlat vujudga keldi. Aynan bu davlat vujudga kelishi bilan ilm-fan, madaniyat va san’atga bo’lgan ulkan e’tibor tufayli ilm-fan o’zining cho’qqisiga erishdi. Necha-necha olimlarning o’z bilimlarini mustahkamlab borishlari