Teg: baholash tizimi

Bilimni baholashning interaktiv usullari

Maqolada jahonning turli ta’lim muassasalarida talabalarning bilimini baholashda qo`llaniladigan interaktiv vositalar tahlil qilingan. Ularning xususiyatlari va imkoniyatlari, qo`llanish tartiblari ko’rib chiqilgan. Bolon deklaratsiyasi amalda bo`lgan chet el mamlakatlari tajribasi asosida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanib ta’lim tizimiga yangi usullar kirib kelmoqda. Bu holat nafaqat o`qitishning yangi