Teg: plagiat

MD va BMIlarni o‘xshashlikka tekshirishning axborot modeli

Maqolada oliy ta’lim muassasalarida, himoya qilinadigan bitiruv-malakaviy ishlari (BMI) va magistrlik dissertatsiyalari (MD) larda ko‘chirmachilikni oldini olish bo‘yicha Toshkent axborot texnologiyalari universitetining amaliy tajribasi yoritilgan. Ushbu tajriba asosida ishlab chiqilgan axborot modellar batafsil tahlil qilingan. Respublikamizda «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonun va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da ko‘rsatilgan