Ta’lim

Turon-Turkiston ilk yozuvi va kitobati tarixiga nazar (1-qism)

Yozuv insoniyatning eng buyuk kashfiyotlaridan biri. Jahon miqyosida yozuv yaratish bilan bogliq bir necha madaniy mintaqalar bo‘lgan. Bular Mesopotamiya, Misr, Yunoniston, Hindiston, Xitoy, Turonzamin kabilardir. Jahon alifbeli yozuv madaniyatining rivojida Turonzaminning o‘rni alohida diqqatga sazovor. Bu qadimiy madaniyat o‘chogi harf-chizma belgili alifbelarni mahalliy tillarga muvofiqlashtirishda

Bilimni baholashning interaktiv usullari

Maqolada jahonning turli ta’lim muassasalarida talabalarning bilimini baholashda qo`llaniladigan interaktiv vositalar tahlil qilingan. Ularning xususiyatlari va imkoniyatlari, qo`llanish tartiblari ko’rib chiqilgan. Bolon deklaratsiyasi amalda bo`lgan chet el mamlakatlari tajribasi asosida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanib ta’lim tizimiga yangi usullar kirib kelmoqda. Bu holat nafaqat o`qitishning yangi

MD va BMIlarni o‘xshashlikka tekshirishning axborot modeli

Maqolada oliy ta’lim muassasalarida, himoya qilinadigan bitiruv-malakaviy ishlari (BMI) va magistrlik dissertatsiyalari (MD) larda ko‘chirmachilikni oldini olish bo‘yicha Toshkent axborot texnologiyalari universitetining amaliy tajribasi yoritilgan. Ushbu tajriba asosida ishlab chiqilgan axborot modellar batafsil tahlil qilingan. Respublikamizda «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonun va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da ko‘rsatilgan