♦ Ilmiy maqola yoki kitobning elektron nusxasini Internet bazalaridan qidirib topa olmayapsizmi?

♦ Maqola yoki kitob pullik va uning narxi qimmatmi?

Agarda Sizning ilmiy va o‘quv faoliyatingizda zarur bo‘lgan resursni Internetning bepul manbalaridan izlab topishning zarracha ham imkoni bo‘lsa, biz uni topamiz va Sizga yetkazamiz. Mabodo, shu resurs faqatgina pullik shaklda xorijiy Internet do‘konlaridagina mavjud bo‘lsa, uni sotib olishga ham ko‘maklashishimiz mumkin. Tortinmay buyurtma bering.

Agar ochiq manbalarda bo‘lmasa, sotib olishga buyurtma berasizmi?