Standartlashtirishga oid qonunchilik hujjatlari


AKNIBST tizimining amaldagi standartlari

Milliy standartlar


Davlatlararo standartlar

 • GOST 7.11-2004. «Bibliografik yozuv. Xorij yevropa tillaridagi so‘z va so‘z birikmalarini qisqartirish» (kirillcha) — HTML | PDF(1827K) | ZIP(1609K)
 • GOST 7.12-93. «Bibliografik yozuv. Rus tilida so‘zlarni qisqartirish. Umumiy talablar va qoidalar» (kirillcha) — HTML | PDF(201K) | ZIP(176K)
 • GOST 7.20-2000. «Kutubxonaga oid statistika» (kirillcha) — HTML | PDF(174K) | ZIP(157K)
 • GOST 7.24-90. «Ko‘p tilli axborot-qidiruv tezaurusi. Tarkibi, tuzilishi va tuzishga qo‘yiladigan asosiy talablar» (kirillcha) — HTML | PDF(124K) | ZIP(110K)
 • GOST 7.25-2001. «Bir tilli axborot-qidiruv tezaurusi. Ishlab chiqish qoidalari, tuzilishi, tarkibi va taqdim etish shakli» (kirillcha) — HTML | PDF(270K) | ZIP(245K)
 • GOST 7.48-2002. «Hujjatlarni konservatsiya qilish. Asosiy atamalar va ta’riflar» (kirillcha) — HTML | PDF(138K) | ZIP(122K)
 • GOST 7.49-84. «ITADAT rubrikatori. Tuzilishi, foydalanish va yuritish qoidalari» (kirillcha) — HTML | PDF(104K) | ZIP(93K)
 • GOST 7.50-2002. «Hujjatlarni konservatsiya qilish. Umumiy talablar» (kirillcha) — HTML | PDF(210K) | ZIP(189K)
 • GOST 7.51-98. «Katalog va kartotekalar uchun varaqchalar. Nashrlarni kataloglashtirish ma’lumotlar tarkibi, tuzilishi va nashrga oid rasmiylashtirish» (kirillcha) — HTML | PDF(191K) | ZIP(170K)
 • GOST 7.54-88. «Ilmiy-texnik hujjatlarda modda va materiallarning xususiyatlari to‘g‘risidagi raqamli ma‘lumotlarni taqdim etish. Umumiy talablar» (kirillcha) — HTML | PDF(142K) | ZIP(129K)
 • GOST 7.55-99. «Asosiy qoidalar» (kirillcha) — HTML | PDF(71K) | ZIP(62K)
 • GOST 7.59-2003. «Hujjatlarni indekslash tizimlashtirish va predmetlashtirishga qo‘yiladigan talablar» (kirillcha) — HTML | PDF(140K) | ZIP(126K)
 • GOST 7.62-90. «Matnning asl nusxalariga belgi qo‘yish, korrektura va sinov ottisklarini tuzatish uchun mo‘ljallangan belgilar. Umumiy talablar» (kirillcha) — HTML | PDF(174K) | ZIP(155K)
 • GOST 7.63-90. «Konlarning geologik o‘rganilishi to‘g‘risida hisobot» (kirillcha) — HTML | PDF(314K) | ZIP(284K)
 • GOST 7.66-92. «Hujjatlarni indekslash. Koordinatali indekslashga qo‘yiladigan talablar» (kirillcha) — HTML | PDF(206K) | ZIP(186K)
 • GOST 7 67-2003. «Mamlakatlar nomlarining kodlari» (kirillcha) — HTML | PDF(1135K) | ZIP(1060K)
 • GOST 7.70-2003. «Ma’lumotlar va mashina o‘qiydigan axborot massivlari bazalarining ta’rifi. Tavsiflarning tarkibi va belgilanishi» (kirillcha) — HTML | PDF(243K) | ZIP(224K)
 • GOST 7.71-96. «Bibliografik axborot almashinuvi uchun kodlashtirilgan matematik belgilar to‘plami» (kirillcha) — HTML | PDF(183K) | ZIP(166K)
 • GOST 7.72-96. «Hujjatlar fizik shaklining kodlari (kirillcha) — HTML | PDF(118K) | ZIP(106K)
 • GOST 7.74-96. Axborot-qidiruv tillari. Atamalar va ta’riflar» (kirillcha) — HTML | PDF(448K) | ZIP(410K)
 • GOST 7.75-97. «Til nomlarining kodlari» (kirillcha) — HTML | PDF(738K) | ZIP(669K)
 • GOST 7.76-96. «Hujjatlar fondini komplektlash. Bibliografiya qilish. Katalog tuzish. Atamalar va ta’riflar» (kirillcha) — HTML | PDF(695K) | ZIP(642K)
 • GOST 7.77-98. «Ilmiy-texnik axborotning davlatlararo rubrikatori. Tuzilishi, foydalanish va yuritish qoidalari» (kirillcha) — HTML | PDF(213K) | ZIP(197K)
 • GOST 7.78-99. «Nashrlar. Yordamchi ko‘rsatkichlar» (kirillcha) — HTML | PDF(277K) | ZIP(253K)
 • GOST 7.79-2000. «Kirill yozuvning lotin alifbosi yordamida transliteratsiya qilish qoidalari» (kirillcha) — HTML | PDF(330K) | ZIP(306K)
 • GOST 7.82-2001. «Bibliografik yozuv. Elektron resurslarning bibliografik ta’rifi. Umumiy talablar va tuzish qoidalari» (kirillcha) — HTML | PDF(553K) | ZIP(515K)
 • GOST 7.83-2001. «Elektron nashrlar. Asosiy turlari va chiquvchi ma’lumotlar» (kirillcha) — HTML | PDF(257K) | ZIP(237K)
 • GOST 7.85-2003. «Texnik hisobotning xalqaro standart raqami» (kirillcha) — HTML | PDF(161K) | ZIP(146K)
 • GOST 7.87-2003. «Kitob yodgorliklari. Umumiy talablar» (kirillcha) — HTML | PDF(187K) | ZIP(172K)
 • GOST ISO 8601-2001. «Sanalar va vaqtning ko‘rsatilishi. Umumiy talablar» (kirillcha) — HTML | PDF(380K) | ZIP(351K)
 • GOST 7.4-95. «Nashrlar. Chiqish ma’lumotlari» (kirillcha) — HTML | PDF(465K) | ZIP(418K)
 • GOST 7.5-98. «Jurnallar, to‘plamlar, axborot nashrlari e’lon qilinadigan materiallarni nashriyotga oid rasmiylashtirish» — HTML | PDF(281K) | ZIP(259K)
 • GOST 7.9-95. «Referat va annotatsiya. Umumiy talablar» — HTML | PDF(116K) | ZIP(105K)
 • GOST 7.14-98. «Axborot almashish uchun format yozuvning tuzlishi» — HTML | PDF(138K) | ZIP(125K)
 • GOST 7.19-2001. «Ma’lumotlar almashinuvi uchun format. Yozuv mazmuni» — HTML | PDF(1111K) | ZIP(1035K)
 • GOST 7.22-2003. «Sanoatga oid kataloglar. Umumiy talablar» — HTML | PDF(97K) | ZIP(87K)
 • GOST 7.23-96. «Axborot nashrlari. Tuzilishi va rasmiylashtirish» — HTML | PDF(152K) | ZIP(139K)

Xalqaro standartlar

Sahifalar va hujjatlar matni ingliz tilida

Mavzuga doir postlar