Sahifa haqida

Ushbu sahifadagi katalogga 3 ta saytlar kiritilgan. Bular turli tipdagi Oʻzbekiston (va qisman xorij) kutubxonalari. Jumladan, davlat va viloyat miqyosidagi kutubxonalar, tashkilotlar kutubxonalari hamda ma'muriy hokimiyatlar saytlaridagi shahar/tuman kutubxonalariga bagʻishlangan sahifalar. Shu bilan birga, kitob va kutubxonaga aloqador faoliyat yuritadigan boshqa tashkilotlar (nashriyot, kitob doʻkonlari, uyushmalar, konsorsiumlar va h.k.) ning saytlari ham LibNet'ga kiritilgan.

Siz oʻzingizning yoki sizga ma'lum boʻlgan kutubxonaning saytini katalogga qoʻshishni taklif etishingiz mumin.